Den otevřených sklepů

Pozvánka ke stažení

Plakát ke stažení

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Výstava vín 2019

Dne 13.4.2019 proběhl devátý ročník „Oblastní výstavy vín“. Podařilo se nám připravit pro degustaci 575 vzorků vín, z toho 318 bílých, 200 červených a 57 růžových.

Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, přikládáme katalog výstavy ve formátu pdf ke stažení:

Katalog výstavy vín Brumovice  Katalog podle obcí 2018

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Košt vín 2019

Plakát na košt ke stáhnutí

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Zájezd 2019

Spolek Brumovických vinařů pořádá pro své členy dne 23.2.2019 zájezd do Znojma

Program zájezdu: 
08,45 odjezd autobusu od sokolovny v Brumovicích
09,50 příjezd do Znojma
10,00 exkurze do provozu Znovín Znojmo a.s.(Křížový sklep) s malou ochutnávkou  
11,45 Loucký klášter (prohlídka) a degustace cca 10 vzorků vína
13,45 Oběd v penzionu Blanka
15,00 Prohlídka a degustace Vinařství Špalek, Znojmo

Cena pro člena a jeho manželku za vstupné a degustaci bude uhrazena spolkem.
Pro ostatní je cena zájezdu 200  Kč.
Oběd si hradí každý sám.
Pro všechny účastníky zájezdu je hrazena spolkem cena dopravy.

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Otevřené sklepy – fotky

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Otevřené sklepy – mapa

Mapa otevřených sklepů 2018 ke stažení

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Den otevřených sklepů

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Výstava vín 2018

Dne 14.4.2018 proběhl sedmý ročník „Oblastní výstavy vín“. Podařilo se nám připravit pro degustaci 531 vzorků vín, z toho 290 bílých, 191 červených a 50 růžových.

Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, přikládáme katalog výstavy ve formátu pdf ke stažení:

Katalog výstavy vín Brumovice  Katalog podle obcí 2018

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář

Výstava vín 2018

Ke stažení:

 

Rubriky: Aktuálně | 2 komentáře

Členská schůze

                               Pozvánka

na řádnou členskou schůzi Spolku Brumovických vinařů, která se uskuteční
dne 3.2.2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu, se začátkem v 18,00 hod.

Program schůze:  

  1. Zahájení schůze  – předseda Fr. Ševela
  2. Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu – Fr. Ševela
  3. Kontrola zápisu z poslední členské schůze konané dne 3.2.2017 – Ing. Polák
  4. Zpráva o činnosti výboru od poslední členské schůze – Fr. Ševela
  5. Zpráva o hospodaření za rok 2017 – V. Veselá
  6. Akce plánované na rok 2018 – Ing. Polák
  7. Diskuse k předneseným zprávám, výběr členského příspěvku na rok 2018
  8. Různé

Občerstvení zajištěno, vzorky vína z úrody roku 2017 vezměte sebou !

Rubriky: Aktuálně | Napsat komentář