Pozvánka

na řádnou členskou schůzi Spolku Brumovických vinařů, která se uskuteční
dne 3.2.2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu, se začátkem v 18,00 hod.

Program schůze:  

  1. Zahájení schůze  – předseda Fr. Ševela
  2. Zvolení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu – Fr. Ševela
  3. Kontrola zápisu z poslední členské schůze konané dne 3.2.2017 – Ing. Polák
  4. Zpráva o činnosti výboru od poslední členské schůze – Fr. Ševela
  5. Zpráva o hospodaření za rok 2017 – V. Veselá
  6. Akce plánované na rok 2018 – Ing. Polák
  7. Diskuse k předneseným zprávám, výběr členského příspěvku na rok 2018
  8. Různé

Občerstvení zajištěno, vzorky vína z úrody roku 2017 vezměte sebou !

Kategorie: Aktuálně