Vinařství

Členové výboru:

Aktuální sedmičlenný výkonný výbor:

Předseda: František Ševela

Místopředseda: Zděněk Musil

Pokladník: Veronika Veselá

Jednatel: Petr Cichra

Velkopavlovická vinařská podoblast je jednou ze čtyř podoblastí vinařské oblasti Morava. Významnými centry jsou zejména Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Hustopeče a Kloboucko, kde se nachází i Brumovice.

V centrální části podoblasti se nacházejí půdy na vápenitých jílech, slínech, pískovcích a slepencích. Doma jsou tu zejména modré odrůdy, vysazovány jsou především na půdách s vysokým obsahem hořčíku.

Brumovice zasahují do oblasti tzv. Modrých hor a již z názvu můžeme vyčíst, že se u nás daří především červeným odrůdám.