Přednáška

SPOLEK BRUMOVICKÝCH VINAŘŮ pořádá pro své členy a pro širokou vinařskou veřejnost přednášku

CHEMICKÁ OCHRANA RÉVY VINNÉ

přednášející Ing. Petr Ackermann

28.3.2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Brumovice