Spolek Brumovických vinařů pořádá pro své členy dne 23.2.2019 zájezd do Znojma

Program zájezdu: 
08,45 odjezd autobusu od sokolovny v Brumovicích
09,50 příjezd do Znojma
10,00 exkurze do provozu Znovín Znojmo a.s.(Křížový sklep) s malou ochutnávkou  
11,45 Loucký klášter (prohlídka) a degustace cca 10 vzorků vína
13,45 Oběd v penzionu Blanka
15,00 Prohlídka a degustace Vinařství Špalek, Znojmo

Cena pro člena a jeho manželku za vstupné a degustaci bude uhrazena spolkem.
Pro ostatní je cena zájezdu 200  Kč.
Oběd si hradí každý sám.
Pro všechny účastníky zájezdu je hrazena spolkem cena dopravy.

Kategorie: Aktuálně