Zájezd vinařů 2015

Spolek Brumovických vinařů pořádá pro své členy a jejich rodinné příslušníky zájezd do Vinařství U Kapličky.  Zájezd se koná dne 22.8.2015, odjezd autobusu ve 12:15 hodin od sokolovny. Vyplněnou přihlášku odevzdejte některému z uvedených členů výboru: Otáhal, Polák, Veselá.

Přihláška ke stažení