Košt mladých vín na 15. krojovém plesu

Pozvánka

Výbor spolku Brumovických vinařů se obrací na své členy i nečleny s podporou akce “Košt mladých vín”, kterou by chtěl zorganizovat na 15. krojovém plesu obce Brumovice. Žádá své členy a příznivce o poskytnutí vzorků mladých bílých a růžových vín, které budou ochutnávány v průběhu plesu. Láhve stačí označit štítkem se jménem vinaře a odrůdou vína. Přineste je před zahájením plesu v 19:30 do vestibulu sokolovny. Vinaři, kteří se plesu zúčastní, je můžou odevzdat při příchodu na ples.

Děkujeme za podporu vinařství a společenských akcí v Brumovicích.