Dne 10.5.2010 bylo nadpoloviční vetšinou členů výboru schváleno nové logo spolu.

Kategorie: Aktuálně