Volební program vinařského spolku

Spolek  Brumovických  vinařů

Vážení spoluobčané,

jen pár dní nás dělí od termínu konání komunálních voleb. Poprvé v historii vstupuje se svou kandidátkou do komunálních voleb v Brumovicích  „ Spolek Brumovických vinařů“.

Jsme sdružení založené teprve v únoru letošního roku. Posláním našeho sdružení je hájení zájmu pěstitelů vinné révy a výrobců vína, propagace vinařství a vinařských tradic v obci a regionu, kulturní činnost a další obecně prospěšné aktivity. V naší obci, která i ve svém znaku má vinnou révu, chceme ovlivnit dění účastí našich kandidátů v novém obecním zastupitelstvu.

Jsme pro změnu, nabízíme nové lidi, kteří se chtějí podílet na práci Obecního zastupitelstva v  Brumovicích. Tím, že nechceme slibovat něco, co bychom nebyli po volbách schopni splnit, se chceme odlišit od těch, kteří Vám jenom slibují (jedno i více volebních období). Chceme přispět k posílení samosprávy obce, k její finanční nezávislosti, k podpoře soukromého podnikání. Důraz budeme klást na všechny skupiny obyvatel včetně dětí, mládeže a seniorů.

Našim záměrem bylo sestavit kandidátku odborníků, o nichž víme, že jejich přítomnost v obecním zastupitelstvu by byla prospěšná pro naši obec. Jsou to:

Ing. Milan Polák – Ing. Vlastimil Herzán – František Ševela – Miroslav Otáhal – Rudolf Kadlec – Zdeněk Jakubčík – Jaroslav Kňůr – Milan Krátký – Josef Haman – Jaroslav Bureš – Štěpán Čačík

Vážení občané,

naši kandidáti na kandidátce s vylosovaným číslem 6 se ucházejí o Vaši důvěru a věříme, že nás v našem úsilí nejen pochopíte, ale i podpoříte, protože Vy rozhodnete o tom, kdo bude spravovat naši obec příští čtyři roky.