Přednáška I. – trendy ve vinařství

Včera jsme měli přednášku na téma Nové trendy ve výrobě vína (používaná aditiva a různé postupy ve výrobě + kvevri), která byla doplněna o degustaci velmi zajímavých vín z produkce studentů a učitelů z Mendelovy univerzity. Děkujeme panu Radkovi Sotolářovi, který nám ukázal průřez moderními metodami výroby a také za zajímavá vína, obzvláště ta botrytická.
Přednáška proběhla v zasedací místnosti na radnici v Brumovicích – tímto děkujeme obci za poskytnutí prostoru – Brumovice, obecní úřad.