Vinja

Vinice máme ve třech katastrech Brumovice, Morkůvky a Přítluky které jsou zařazeny do Integrované produkce. Naše vlajkové odrůdy jsou Cabernet Cortis , Merlot a Medea. Celkem vyrábíme víno z 15 odrůd. Vína jsou vyrobena za pomocí moderní technologie. V sortimentu naleznete Rosé, přívlastková i archivní vína.Historie našeho vinařství sahá do 4 generace. V obci Přítluky se nachází sklep po  pradědečkovi. Je využíván pouze na archivní vína. 

Naše vinice

Všechny vinice jsou zařazeny do integrované produkce a jsou ošetřovány minimem chemických přípravků. Tyto přípravky jsou pouze na ekologické bázi. Mezi naše nejlepší vína patří především červená. Celková produkce je asi 20 000 litrů a to převážně vín predikátních, kabinetu, pozdního sběru, výběru z hroznů a vín archivních.

Itegrovaná produkce

Naše vinařská společnost Vinja jde cestou ekologického zemědělství.

  • Naše vinařství se ubírá celosvětově nejvýznamnějším směr ekologického zemědělství.
  • Jsme moderní a přísně ekologicky orientované vinohradnictví.
  • Zaměřujeme se na produkci hroznů a vín špičkové kvality.
  • Volíme cestu přátelskou vůči životnímu prostředí.
  • Technologické postupy, které používáme v našem vinařství při výrobě vína, musí odpovídat přesně stanoveným mezinárodním kritériím Svazu IP.
  • Naší snahou je minimalizace, respektive úplné vyloučení použití hnojiv a chemických pesticidů a dále pak minimalizace použití fosilní energie.
  • Jdeme směrem Integrované produkce, syntézou tisíciletých vinařských tradic, moderních technologií a trvale udržitelného rozvoje.

Kontakt

  • Brumovice 404
  • +420 605 030 903
  • vinja.jakubcik@seznam.cz

Odkazy