Předsběrová analýza 41. týden

Nyní je vinobraní v plném proudu. Řada odrůd již nemá výraznější nárůsty cukernatosti a kvalita hroznů se zhoršuje s přibývajícím časem a četností srážek.

Hodně jsou poškozené hnilobou Veltlíny, Ryzlinky. U některých červených odrůd, převážně Frankovky a Zweigeltrebe dochází k vadnutí a zasychání bobulek. Tím se zastavuje vývoj a hrozny již dále dostatečně nevyzrávají. Hrozí, že při vlhčím počasí mohou být napadeny hnilobou a octovatěním.

Ve výhledu na další týden jsou hlášeny teploty kolem průměrných 12 °C a občasné dešťové přeháňky, hlavně ke konci tohoto a začátkem dalšího týdne.

Průměrná cukernatost napříč hodnocenými podoblastmi je přibližně na stejné úrovni s 18,2°NM.  Nejvyšší nárust jsme zaznamenali ve Slovácké podoblasti, kde se zvýšila průměrná cukernatost o 0,92°NM, v Mikulovské to bylo pouze o 0,5 °NM a ve Velkopavlovické o 0,76°NM.

V grafech níže je vývoj cukernatosti v jednotlivých podoblastech u Chardonnay a Rulandského modrého.

Snížily se titrovatelné kyseliny, konkrétně ve Velkopavlovické oblasti klesly o 0,86 g/l. Dále dochází k žádoucímu „prodýchávání“ kyseliny jablečné, kdy se ve Slovácké podoblasti snížila až o 0,8 g/l. Zde jsou poměry kyseliny vinné a jablečné 1:1 a u červených odrůd kyselina jablečná dosahuje dokonce vyšších hodnot než kyselina vinná. V ostatních lokalitách jsou poměry organických kyselin příznivější.

Hodnoty pH jsou závislé na disociačních schopnostech jednotlivých kyselin, poměru kyseliny vinné a jablečné a výskytu draslíku v hroznech. Výhodou je poměrně vysoký obsah jablečné kyseliny, respektive tam kde je více jablečné kyseliny, je pH nižší. Ovšem panují velké rozdíly mezi odrůdami. Některé mají optimální pH, jiné vyšší. Při vysokém pH moštu se mohou snadněji rozvíjet nežádoucí mikroorganismy, hůře se uvolňuje primární aroma a zvyšuje se citlivost k oxidaci. Problémem může být i snížení účinnosti oxidu siřičitého. Průměrné hodnoty pH jsou u bílých odrůd 3,31 a u červených 3,39.

Díky vhodným podmínkám v průběhu vegetace si réva uložila dostatek živin a nyní jsou z letorostů transformovány do bobulí. Poprvé v tomto roce zaznamenáváme i mírný pokles průměrných hodnot dusíku. Během zrání amonné ionty postupně klesají. Stále ale platí, že díky dobrým hodnotám asimilovatelného dusíku u většiny stanovovaných odrůd není potřeba přidávat výživu. Platí to ale pro zdravé hrozny. V případě poškozené suroviny a u hodně odkalených moštů je vhodné výživu přidávat.  Nezbytné je hlídat průběh kvašení, aby nedocházelo k defektům při kvašení vlivem nízké výživy – nechtěnému zastavení kvasného procesu nebo k tvorbě sirkových tónů.

POUŽITÉ ZDROJE:
BS vinařské potřeby