Předsběrová analýza 37. týden

V uplynulém týdnu jsme měli příjemné počasí s průměrnými teplotami kolem 24°C. Na konci týdne se vyskytly výraznější srážky a v některých lokalitách napršelo přes 30mm. Zpomalil se díky tomu nárust cukernatosti a u poškozených hroznů se lokálně začala objevovat hniloba.

Hrozny v dobré kondici se hezky vybarvují. Díky teplejšímu počasí přes den a nižším nočním teplotám dochází k přirozenému poklesu kyselin. Střídání teplých dnů a chladných nocí vytváří příznivé podmínky pro aromatické zrání hroznů.

Cukernanost vzrostla za týden v průměru u všech odrůd jen o 1,5°NM. To může být způsobeno tím, že díky víkendovému dešti bobule přijaly opět větší množství vody a to se odrazilo stagnací nárustu cukernatosti u některých odrůd. Trend zvyšování cukernatosti je pozvolný, jak mužeme vidět v grafu nárustu hodnot během týdne u Chardonnay. Nejvyšších hodnot nyní dosahuje Tramín červený a Müller Thurgau. Další vývoj cukernatosti je velmi závislý na počasí, agrotechnice a samozřejmě i na množství hroznů na keři.

Od minulého týdne titrovatelné kyseliny klesly v průměru o 2,4 g/l. U odrůdy Tramín červený a Müller Thurgau se dostávají do příznivého poměru organické kyseliny, a to kyselina vinná a kyselina jablečná. Cukernatost nekoreluje s úbytkem kyselin, který je vyšší. Kyselina vinná se v průřezu odrůdami snížila o 0,9 g/l. Kyselina jablečná klesala rychleji, v průměru o 1,3 g/l.

Konkrétně u Tramínu během týdne došlo s poklesem kyselin také k mírnému navýšení hodnoty pH na průměrných 3,37. Hodnoty pH doporučené pro zpracování moštů bílých odrůd jsou v rozmezí 3,00 – 3,40.

V grafu níže uvádíme pro vinaře příznivou předpověď počasí.

Vývojový trend z tohoto týdne jasně naznačuje, že na sklizeň raných odrůd budeme muset ještě počkat.

Použité zdroje: BS vinařské potřeby www.vinarskepotreby.cz